Home

Informare protectia datelor cu caracter personal

 1. Informare privind protecția datelor cu caracter personal Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt următoarele
 2. Informare privind protecția datelor cu caracter personal Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Universitar de Urgenţă București este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Universitar de Urgenţă București sunt următoarele: Splaiul Independenţei, nr. 169, Sector 5.
 3. 1 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogar
 4. INFORMARE privind Protecția datelor cu caracter personal datelor cu caracter personal transmise, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (11) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp [at]dataprotection.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Nota de Informare privind protecția datelor cu caracter personal. 1. INFORMAȚII GENERALE. Prin intermediul prezentei Informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare Informarea) Consiliul Județean Prahova, vă prezintă cum prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când intrați în.

www.dataprotection.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies.. Stimați vizitatori, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul. Informare privind protecția datelor cu caracter personal. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugam sa citiți această informare cu atenție. Operatorul de date. ERGO Asigurări S.A. cu sediul în Șos Datele cu caracter personal menționate în aceastănotăde informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvatăîn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizaț Protecția datelor cu caracter personal vs libertatea de exprimare și informare 4 privind pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal5, care rămâne să fie singurul instrument internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul protecţiei datelor Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general.

GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă regulamentul general al Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și este un instrument juridic prin care sunt apărate valori fundamentale precum intimitatea și viața privată și de familie ale persoanei fizice. Astfel, articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul Registrului Român de Domenii .RO Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, este o instituție de cercetare-dezvoltare-inovare care funcționează în baza HG nr. 1621 /2003 având site-ul web www.ici.ro și care poate fi contactată prin. INFORMARE. cu privire la aplicarea , la nivelul CAS Ilfov, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: • Dreptul la informare:- să fie informate cu privire la datele cu caracter personal colectate ş

Protectia datelor cu caracter personal . Informare desemnare Responsabil cu protecția datelor . Politica de confidențialitate. Politica utilizare cookie-uri. Notă informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin echipamente de supraveghere video în incinta A. Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor (DPO) din cadrul SNSPA, str. Povernei nr.6 SECTOR 1 București, pe e-mail dpo@snspa.ro sau la tel. +40213127409 interior 1012. ACTUALIZARE Notă de Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova aici B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate. Ghid pentru exercitarea drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal aic Informare privind protecția datelor cu caracter personal 2 Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: • Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea nr. 53 / 2003, Codul muncii

Cuprins 1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 2. Datele cu caracter personal prelucrate 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 4. Drepturile persoanelor vizate şi exercitarea acestora 4.1. Dreptul la informare 4.2. Dreptul de acces la date 4.3. Dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) 4.4. Dreptul de opoziție (retragere consimțământ. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam. Lista documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001 Buletin informativ în baza Legii nr.544/200

Înscriere cursuri | Pluri Consulting Grup

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANEI VIZATE In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si d 8. Model de Nota de informare adresata conducerii operatorului referitoare la conformitatea mecanismului CCTV utilizat in cadrul institutiei cu standardele protectiei datelor cu character personal / 182. A. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea sistemului CCTV / 18 Nota de informare privind protectia datelor personale. modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC CONTEXPERT CONSUTLING SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru. Protecţia datelor cu caracter personal . A. Consideratii generale. Organizaţiile şi indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Aceste obligaţii sunt subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat.

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 1. (GDPR) și cu legislația subsecventă aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. Totodată, Nota de Informare își propune să răspundă întrebărilor importante despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către ProCredit Bank. În acest sens, vă rugăm sa alocați timpul necesar citirii cu atenție
 2. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE Societatea CIN ACCOUNTING CONCEPT SRL. 1. Despre această notă de informare Societatea CIN ACCCOUNTING CONCEPT S.R.L., este o societate autorizata C.E.C.C.A.R. cu nr. 40766, cu sediul în Bucureşti, B-dul Timisoara Nr. 100, CUI 33895271 înregistrată la Registrul Comertului cu nr
 3. INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, cu sediul în Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.10, Corp A, sector 3, Bucuresti, prelucreaz
 4. model de notĂ de informare privind protecŢia datelor personale Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/200
 5. Nota de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Sari la conținut. Casa Județeană de Pensii Brașov. Casa Județeană de Pensii Brașov. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 6. Informare privind protecția datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea Națională de Arte din București (UNAB) fiind operator de date cu caracter personal cu numărul 36952. Datele de contact ale Universităţii Naționale de Artă din București sunt
 7. 2 1.Politica privind protecția datelor Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date ş

Protecția datelor Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor... DIATOOLS 0722 761 88 In acest sens a fost emis Regulamentul General privind Protectia Datelor din Uniunea Europeana(GDPR) nr.679/2016.Scopul acestei reglementari consta in impunerea unui cadru solid si coerent in materie de protectie a datelor in Uniunea Europeana insotit de o aplicare riguroasa a normelor.Astfel prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scopuri bine determinate,explicite si. PROTECTIA DATELOR. Informare privind protecția datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, L.T. SERVICII ŞI CATERING SRL este un operator de date. Datele de contact ale L.T. SERVICII ŞI CATERING SRL sunt următoarele: L.T. SERVICII ŞI CATERING SR

Protectia datelor cu caracter personal. Lucrăm în mod constant la această pagină, astfel încât să ne asigurăm că informarea cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale va fi completă și corectă, în raport cu noile prevederi introduse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27. In atentia tuturor clientilor, furnizorilor si colaboratorilor societatii. Prezenta notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI DECLARATIA DE ACORD A CANDIDATULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia

Prelucrarea datelor cu caracter personal . Termeni generali; Confidentialitatea datelor este foarte importanta pentru ImperiumFashion.ro si dorim sa fim transparenti in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra personale. Ne respectam clientii si vizitatorii site-urile noastre si le respectam preocuparile legate de confidentialitatea. Societatea noastra prelucrează date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea. Informare generală privind protecția datelor cu caracter personal. Versiunea 1.2/11 februarie 2019. Versiunea anterioară a prezentei Note generale de informare (versiunea 1.1, 25 iulie 2018), poate fi consultată aici.Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi - Distrigaz Sud Rețele SRL (în continuare, DGSR sau noi) Ghidul (Regulamentul 679/2016/EU) pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului - Județul Bihor este disponibil aici. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Instituției Prefectului jud. Biho

Protecția datelor cu caracter personal. Legislatie aplicabila. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016; Note de informare Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea ASCPD . Prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor personale a fost actualizata la data de 30.09.2018

infoRGPD - dataprotection

Informare generală privind protecția datelor cu caracter

 1. Informare privind protectia datelor cu caracter personal Destinatari: Candidati la un post vacant in cadrul Aerostar S.A. Stimata doamna /Stimate domn, AEROSTAR SA, persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Bacau, str. Condorilor nr. 9, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J04/1137/1991, cod unic d
 2. informare privind protecȚa datelor cu caracter personal Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala onstanța în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în: onstanța, Str. Mihai Viteaz
 3. Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: 1. Date cu privire la Managementul Valorilor Clienților (precum date cu privire la servicii prestate de alți operatori, date privind loialitatea, de când sunteți clienți, specificul dvs. ca client, etc.) 2. Date de Identificare, 3
 4. cu caracter personal cu bună-credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: GDPR, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 , Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
 5. Informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal 1. Prevederi generale Societatea AGRICOVER HOLDING SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in Registrul Comertului J23/447/2018, tel
 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal este considerata ca fiind necesara in vederea ducerii la indeplinire a unor masuri de interes public, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu.

Pagina principal

 1. protectia datelor), ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului General privind protectia datelor, si ale oricaror alte reglementari legale aplicabile privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare. Datele cu.
 2. ~informare privind protecŢia datelor cu caracter personal~ (Pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on -line) Vă informăm că începând cu data de 25 Mai 2018, se aplică de către toate statele Uniunii Europene - Regulame ntu
 3. 1 Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal - Campania promotionala Cumparaturi in rate oriunde in lume - 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei promotionale Cumparaturi in rate oriunde in lume (Campani
 4. Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal Ministerul Economiei și Infrastructurii informează persoanele fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la.
 5. Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter.
 6. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANEI VIZATE În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogar

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate. Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca societatea să înregistreze aceste date. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Unitatea SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta vă înștiințăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale destinate furnizării de servicii medicale, care.

Informare cu privire la Protectia Datelor - ERGO Asigurari

2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR). Aceasta informare reflecta politica noastra in privinta gestionarii datelor tale cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare in mediul online sau in afara acestuia Informare privind protectia datelor cu caracter personal ale contractantiilor. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Aer Comprestim administreaza in conditii de siguranta si numai pentru. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. In conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuareRegulamentul iti prezentam urmatoarele informatii Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Modul de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Protecţia datelor cu caracter personal. Responsabilul desemnat la nivelul Instituției Prefectului - Județul Cluj cu protecția datelor cu caracter personal este: Adresă de e-mail: luminita.debrenti [@] prefecturacluj.ro, număr de telefon: 0264 503 353, fax 0264 598 086. NOTĂ DE INFORMARE privind protecția datelor personale prelucrate. Informare general ă privind protec ția datelor cu caracter personal Confiden țialitatea, securitatea și protec ția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi. Prin urmare, asigurarea confiden țialit ății și integrit ății datelor tale este o prioritate a Societatii noastre și o preocupare constant ă pentru noi INFORMARE Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video NUME SOCIETATE SRL, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucreaza datele cu caracter personal, respectiv imaginea si alte informatii ce permit identificarea persoanelor vizate PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, RA APPS aplică prevederile Regulamentului European 2016/679 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulamentul) R eforma protecției datelor cu caracter personal și adaptarea prevederilor pentru era digitală au început în ianuarie 2012. Cu toate că exista deja o lege Europeană care prevedea protecția datelor, GDPR a venit cu un set nou de reguli și amenzi. GDPR România trebuie să fie un subiect de actualitate în toate companiile și Instituțiile Publice

↳ Informare privind protecția datelor cu caracter personal Comuna Augustin, Județ Brașov Tel. / Fax: 0268-284 984 primariaaugustin@yahoo.com Prima pagin Notă de informare privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal - publicat în data de 10.07.2019 Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul A.N.A.F - publicat în data de 10.07.201

Protecția datelor cu caracter personal (GDPR) NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia. persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: • Dreptul la informare - operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la . prelucrarea datelor sale cu caracter personal. • Dreptul de acces la date - orice persoan. ă. vizat. ă. are dreptul de a ob. ţ. ine de la operator, la cerer Intrebare: As dori un model de informare/instruire a angajatilor in legatura cu GDPR-ul, privind protectia datelor cu care intra in contact. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalprotectiadatelor.ro

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL Institutul National de Medicina Legala, Mina Minovici, Bucuresti, isi desfasoara activitatea si atributiile in conformitate cu legislatia specifica privind activitatea medico- legala OG 1/ 2000 cu modificari si republicata precum si a codului de procedura penala INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, GDPR) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, INTER PARTNER ASSISTANCE SA, membra AXA Group avand sediul in Belgia, Avenue Louise 166, 1050 Notă de informare privind protecția datelor personale. În contextul aderării României la Uniunea Europeană, problematica protecției datelor cu caracter personal a căpătat o amploare și importantă deosebită, tendințe relevante de consolidarea cadrului normativ, dar şi de creare a unei instituții specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Națională de Supraveghere a. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociatia Fight for Life Charity. Școala Gimnazială Dr. Ioan Mihalyi de Apșa Sighetu-Marmației gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop unitatea noastră școlară acționează în calitate de operator al datelor personale ale preșcolarilor, elevilor, părinților, tutorilor și.

Spitalul Clinic de Nefrologie 'DrPardoseli antistatice / electrostatice

Politica de protecție a datelor cu caracter persona

Va informam că, începand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentului UE nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit caruia orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter. Informare OTDR . privind prelucrarea și protectia datelor cu caracter personal (GDPR) În conformitate cu Regulamentul (UE) /679 /2016 Parlamentului European și al al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor.

APT Braila - Targul Obor

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE BIBLIOTECII JUDEŢENE ASTRA SIBIU În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu Operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. de indentificare 35978.. Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor informare generala privind protectia datelor cu caracter personal covid-19-informare catre populatie lista unitati sanitare cerere vizare documente in vederea apostilarii lista unitati sanitare din din jud ilfov abilitate sa emita certificate tip a5 pentru copii cu dizabilitat Societatea [option:wpo_wcpdf_settings_general:shop_name:default] , în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare Societatea sau Operatorul), respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date privind protectia datelor, cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal in conditiile descrise in prezenta Nota de Informare. FEDERATIA prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse in programele proprii: 1.1

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter

NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (CANDIDATI CONCURSURI POSTURI VACANTE) Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Galati este operator de date Notă detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi! Vă rugăm să citiți cu atenție această informare importantă pentru dumneavoastră. În conținutul acesteia vă prezentăm cum și ce fel de date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și cui l Informare si acces la datele cu caracter personal. Notificarea incalcarii securitatii datelor. Elemente de noutate in protectia datelor cu caracter personal. Politică Cookie-uri. Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web. In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare GDPR), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, LIBRA INTERNET BANK SA, in calitate de Operator, prelucreaza datele. Prezenta informare are ca scop sa va aduca la cunostinta aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (GDPR) si cu legislatia nationala in vigoare

Atracții din Sângeorgiu de Pădure - Sângeorgiu de PădurePardoseli epoxidice multistrat

Informații utile despre protecția datelor cu caracter persona

Protectia datelor cu caracter personal - nota informare GDPR cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal. Prezenta notă de informare este versiunea V_02 și este în vigoare până la modificarea ei și publicarea unei alte versiuni. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal INFORMARE. cu privire la aplicarea, la nivelul OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) si Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD, Strauss Romania cu sediul în București, str. Nicolae Teclu, nr. 51, sector 3 Va comunicam faptul ca, in virtutea Regulamentului 2016/679, va puteti adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro , daca considerati ca v-au fost. 3. Model de Acord de protectie a datelor cu caracter personal la un contract / 35 4. Model de Acord de protectie a datelor cu caracter personal in cazul beneficiarilor de finantari nerambursabile și autoritatile contractante / 42 5. Model de Clauze de confidentialitate privind executia de lucrari / 45 II. Formulare de consimtamant / 48 1

Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Title: Informare privind protecția datelor cu caracter personal - Contractanți persoane fizice - 03.06.2020, Author: HeidelbergCement Romania, Name: Informare privind protecția datelor cu.

GDPR Ploiesti | Drys Romania - Recrutare Seminarii Cursuri