Home

Registrul riscurilor liceu

Syscert

REGISTRUL RISCURILOR Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Zona de risc (domeniul, compartiment) Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Intrumentele de control intern ă Data ultime 1 REGISTRUL RISCURILOR DEPARTAMENTUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ DIN CADRUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDETEAN SUCEAVA ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - EDUCAȚIE TIMPURIE Nr. crt. Obiective / activităţi Identificarea riscului Risc inerent (P - probabilitate I - impact E - expunere) Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului

(PDF) MANAGEMENTUL-RISCURILOR George Vasiliu - Academia

 1. imizare a riscului/riscurilor inerent/inerent
 2. Registrul riscurilor Registrul riscurilor este utilizat pentru distingerea riscurilor care au fost identificate, inregistrarea strategiilor de actiune, a responsabilitatilor, costurilor eventuale. Registrul riscurilor ar trebui sa includa, de exemplu, printre altele, si urmatoarele aspecte: -un cod atribuit fiecarui risc in parte; -mentionarea.
 3. Inexistența unui control direct (cu rol constrângător) exercitat de către cadrul didactic asupra activității fiecărui ele
 4. registrul riscurilor de fraudă și corupție - document întocmit în cadrul activității de evaluare a riscurilor de fraudă și corupție, de către persoana sau Grupul de lucru responsabil, cuprinzân
 5. II. PASI CHEIE IN PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI Riscul rezidual vs. Riscul inerent. Managementul trebuie săştiefaptul căevaluarea riscului se realizeazăasupra riscurilor reziduale şinu asupra riscurilor inerente. Riscul inerent este acel nivel al riscului care existăînainte de aplicarea oricărormăsuride control, intern. Riscul rezidual este acel nivel al riscului care a rămasdup
 6. registrul riscurilor de coruptie; cod etic profesori; decizie de constituire a echipei de gestionare a riscurilor ; decizie de constituire a comisiei pentru selectia ofertelor si atribuirea contractelor de achizitii; abonați-vă la știri și noutăți despre liceu

registrul de riscuri Didactic

registrul riscurilor de coruptie; cod etic profesori; decizie de constituire a echipei de gestionare a riscurilor ; decizie de constituire a comisiei pentru selectia ofertelor si atribuirea contractelor de achizitii; abonati-va la stiri si noutati despre liceu elevilor de liceu şi absolvenţilor studiilor de licenţă. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregatire pentru bacalaureat. riscurilor 31.12.2016 . 1.10.2016 . 2 . 3 . 6 . Impact scăzut al programel or sociale 28 . ȘCOALA DE STUDII . DOCTORALE. Introducerea de noi programe de studii care răspun rEGISTRUL RISCURILOR. Învăţământ gimnazial - Alte discipline - Diverse - Clasa a 5-a; Clasa a 6-a; Clasa a 7-a; Clasa a 8-a Listă proceduri operaționale_2016 - 2017 Listă proceduri operaționale_2017 - 2018 Listă proceduri operaționale_2018 - 2019 P.O. Situatii financiare P.O

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL . UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU. ACTUALIZAT LA 31.12.2015 . Zone de risc (domeniu comparti ment) Obiective Descrierea riscului Circumstanţele care favorizează apariţia riscului Responsa- bilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (acţiuni pentru tratarea. REGISTRUL PROCEDURILOR OPERA P.O. 37 Procedură privind înscrierea elevilor la liceu CEAC 09.04.2009 P.O. 38 Procedură privind realizarea validarea şi aprobarea ofertei şcolii PS-101 Procedură privind managementul riscurilor SCIM 30.09.201

Liceul Tehnologic Electrotimi

 1. ISJ Caras-Severi
 2. 8.2 Metoda de analiza a riscurilor 8.2.1 Directorul general, la propunerea mebrilor Comisiei numeste prin Dispoziție persoana care va intocmi si actualiza Registrul de riscuri, precum si responsabilii de risc care vor fi şefii de structuri sau reprezentanți din acestea atunci când nu există un șef de structură, persoanel
 3. LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU, SECTOR 2, BUCUREȘTI nte e a SE APROBĂ DIRECTOR, Prof. MILLEA FLORICA REGISTRU DE RISCURI . l rent v l t rent 4) cţ e a zare ui al al 9) s

Liceul Electrotimi

extrase din procedurile comisiei pentru control intern managerial anul şcolar 2018-2019 cod po-01.01: elaborarea codului de eticĂ descrierea activitĂŢi C.N.E.H. 1 octombrie 1872 - cursurile încep prin manifestările sărbătoreşti organizate la liceul din Rădăuți. La acestea au participat Orest Renney de Herșani - prefectul districtului Rădăuți, Imrichowschi - primarul al orașului Rădăuți, W. Heke - directorul Hergeliei din Rădăuți, Ernst Rudolf Neubauer - directorul.

Registrul riscurilor SCIM chelaruminodora 01

MONITORIZAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE Ediţia : II Nr.de ex. 4 Comisia de monitorizare, liceu X - XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani si responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire/control Tratarea riscurilor implica abordarea uneia sau mai multor optiuni de abordare a riscurilor precum si implementarea acestor optiuni. Tratarea riscurilor poate impune un proces ciclic de: - evaluare a unui anumit tip de tratament; - decizia tolerabilitatii nivelului de risc rezidual; - generarea unui tratament nou de risc; - reevaluarea. responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupţie pentru implementarea măsurilor de prevenire/control. Articolul 2 (1) Prezenta metodologie se aplică în scopul adoptării la nivelul tuturor structurilor Ministerului Educaţiei Naţionale a unor măsuri de control şi/sau prevenire, adaptate cauzelor care determin 3.Registrul Riscurilor 2016. Abrir el menú de navegación. Cerrar sugerencias Buscar Buscar.

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST IAȘI . Articole DSJ Iasi. joi, 01 aprilie 2021 / Publicat in Transparenta Decizionala. REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL DJST IAȘI. 2.3-Registru-Riscuri. Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu (ReSanMed), o platformă în care direcţiile de sănătate publică vor transmite informaţii despre incidentele ce pot afecta sănătatea populaţiei Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă (protectia muncii) pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu) 1. Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în munc

Proceduri operațional

 1. istraţie al Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul din Alba-Iulia din data de 24 octombrie 201 9. 1
 2. Admiterea în liceu 2021-2022; ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate responsabilizat prin Registrul riscurilor de corupţie pentru implementarea măsurilor de.
 3. JA Money - educație financiară pentru gimnaziu și liceu. În acest an şcolar, peste 45.000 de elevi din 252 de localități din România au beneficiat de experiențe learning by doing de educație financiară în cadrul programelor şi proiectelor JA Money, dezvoltate datorită suportului financiar şi consultanţilor voluntari din.

Proceduri Operationale - Scoala Gimnaziala Tarlungen

 1. ute pentru ca profesorii să schimbe clasele și alta de 10-15
 2. STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi. EMITENT. MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 11 februarie 2019. Notă
 3. Punct unic de contact electronic: office@isj.educv.ro. 0267-314782. Luni-Joi 9:00-15:30 Vineri 9:00-13:00 Telverde sesizări fapte de corupție: 0800 801 10
 4. Identificarea riscurilor și oportunităților De aceea, JA România introduce în gimnaziu și liceu trei programe de educație financiară (Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal), number 10693 / 26.03.2010
 5. Managementul securității muncii Securitatea și sănătatea în muncă trebuie să constituie o preocupare atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Potrivit Legii 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, art. 6 alin (1), angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă

Registrul Educațional Alternativ, Bucharest, Romania. 704 likes · 2 talking about this. REAL va livra o imagine de ansamblu a diferitelor instituții liceale din București, prin intermediul unor.. A fost actualizat si Registrul riscurilor si s-au intocmit fise de identificare si evaluare a riscurilor. Au fost incarcate pe platforma ARACIP documente noi ale scolii. A fost stabilita oferta CDS precum si ofert educationala a scolii pentru anul scolar 2019-2020, in urma consultarii parintilor si elevilor si in acord cu legislatia in vigoare. Registrul riscurilor - Comisia Bani de liceu - Registrul de procesele-verbale ale întâlnirilor, liste - dovezi privind informarea cadrelor didactice etc. Lista posturilor/ catedrelor din unitate, libere pentru anul în curs/ anul următor şcolar LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM - sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar. 1. Standardul 1 - Etica si integritate. 1.1. Procedura operationala PO - 01.01: Desemnare consilier de etica. Formular F03-PO-01.01: Anexa fisa post cu atributiile.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Olimpiada privind cunoașterea riscurilor naturale și tehnologice - 2019 Mar, 11.12.2018 - 12:05 — Szocs Domokos Atașată și adresa nr. 4350/13.06.2018 (regulamentul concursului), postată pe site în data de 26.09.2018 LTHC INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ LICEUL TEORETIC HENRI COANDÄ CRAIOVA, DOLJ DECIZIA NR. 119 / 24.09.2020 EDUCATIEI 91 CERCETÄRII de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor, în vederea gestionärii riscurilor la nivelu

Criteriile de evaluare utile pentru profesioniștii care elaborează Registrul Riscurilor, pentru a măsura dacă s-au îndeplinit sau nu criteriile de calitate necesare, sunt: a) Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Registrului Riscurilor este multidisciplinar (medic, farmacist, asistent medical, infirmier, îngrijitor de curățenie. Ministerul Educaţiei, instituție publică - denumit în continuare pe scurt M.E. - prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin National Bibliometric Tool. Rezumat: Misiunea de audit constă în prestarea serviciilor la orice nivel al managementului realizând aprecieri independente şi analiza mecanismelor de control al riscurilor şi dând recomandări în vederea impulsionării eficienţei activităţilor şi procedurilor operaţionale sub controlul managerial

5.1. Registrul riscurilor (Configurarea registrului riscurilor: eviden ţ ierea riscurilor identificate în oricare dintre etapele proiectului, clasificarea lor, strategiile de ac ţ iune, responsabilită ţ i ş i costuri); 5.2. Monitorizarea riscurilor (Activităţile de monitorizare a riscurilor, inclusiv a celor acceptate); 5.3 Completarea dosarelor de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor 2021. 9 Iulie 2021 - 1:31pm — admin. Managementul resursei umane. Citește mai mult. despre Completarea dosarelor de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor 2021. Versiune tipar Acasă. Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca România. Tradiție, performanță, valori. Vizită la București. Excursia olimpicilor 2016. Excursie de studiu. Cetatea dacică Blidaru. Sudarea colectivului de elevi din clasa a IX-a. Vizită la Cetatea Neamțului din Târgu Neamț Modificare program secretariat 22-26.03.2021. on 19 Martie 2021. ANUNȚ, În perioada 22-26 martie 2021, programul de lucru cu publicul al secretariatului O.A.M.G.M.A.M.R Călărași se modifică după cum urmează: 08:00 - 11:10. Programul cu publicul în perioada menționată va fi asigurat de dna contabil Dragomir Anica Versiune August 2011 S.C. Cetelem IFN S.A.;Bucuresti, Strada Clucerului, nr.78- 80, Sector 1; J40/13611/2002, CUI RO 15104905; Capital social mele personal

Fundatia World Vision Romania considera ca prin adoptarea Legii privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale tara noastra face un pas inainte in ceea ce priveste prevenirea riscului de exploatare si abuz sexual al copiilor 6. Îmbunătățirea proiectului planurilor-cadru pentru liceu prin receptivitatea ME în raport cu propunerile care se vor primi în perioada de consultare publică (extinsă de la minim legal de 10 zile la 25 zile). Alături de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, s-au validat prin consens următoarele: 1

Hotararea nr.1 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Opris Mihai-Sorin, ales pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din iunie 2016 si se declara vacant respectivul loc de consilier local. Hotararea nr. 2 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea 5. Se depun aporturile in numerar , la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. 6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru. 7. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrul Comertului din judetul in care s-a stabilit firma. 8. Verificarea dosarului la ORC. 9 640 de studenti vor termina anul acesta cursurile de zi ale Facultatii de finante-banci din cadrul ASE Bucuresti, iar pentru ei gasirea unui loc de munca devine prioritara. Mai faceti un masterat la o universitate din strainatate daca vreti un job bun! - e una dintre recomandarile oamenilor din HR. Recruterii ii indeamna pe tineri sa accepte orice job pentru a intra intr-o banca, chiar si in. Admitere liceu. Anunț ocupare post spiritul de inițiativă, capacitatea de asumare a riscurilor, precum și alte atribute și aptitudini general aplicabile care reprezintă bazele antreprenoriatului. 10 aprilie 2015, până la ora 16.00 și se înregistrează în Registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură (ANEXA 3). Pentru.

Registrele utilizate sunt: registrul inventar, registrul jurnal, registrul CFP, registrul de evidenta al mijloacelor fixe. 13 Cum sunt organizate gestiunile? Gestiunile sunt organizate: - pe locuri de depozitare: alimente si materiale - pe locuri in folosinta: liceu si GPP nr. 2 14 Care sunt gestiunile si gestionarii? 1 Baraj Izvorul Muntelui - pozitia 112 in Registrul Mondial al Barajelor - baraj de greutate, inaltime 127 m, volumul acumularii 1230 000 mii mc, Centrala Stejaru- putere instalata 210 MW. ARGES. Barajul Vidraru pozitia 238 in Registrul Mondial al Barajelor- baraj in arc, inaltimea 166 m, volumul acumularii 465 000 mii mc

SCIM - isj-db.r

Informatii Inernare / Externare. In Spitalul de Pneumoftiziologie Galati in conformitate cu LEGEA 95/2006 , Contractul cadru care reglementeza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate. 1 Primarul oraşului Zlatna, Silviu Ponoran (PNL), a pierdut definitiv procesul prin care a contestat raportul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), potrivit căruia acesta s-a aflat în conflict de interese administrativ atunci când a semnat două acte adiţionale la un contract între primărie şi firma fiului său RAPORT privind activitatea de audit intern pentru anul 2017 Direcţia Audit Intern - 5 - Capitolul I. Informații generale 1.1 Statutul auditului intern Misiunea, viziunea și valorile DAI Viziunea DAI reprezintă focusarea pe o activitate de audit intern de înaltă performanță, care răspunde așteptărilor părților interesate, recunoscută ca un partener și consilie

Proceduri operaționale - Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga

Gradinita scoala liceu anunțuri imobiliare, închiriat direct proprietari, din renunte noaptea vor organizate, data loc. Acest liceu anual peste toată puterea vrăjmașului nimic vătăma dar fost. Fel ofensiv: trebuie dau nimÄ Agentii Matrimoniale Cluj nui socotealÄ pentru neninteles sotie sunt multe dame care se efectueaza avand in vedere punctajele totale obtinute anterior, stabilite in ordinea impactului produs asupra activitatii si se departajeaza pe o scara de trei nivele: - mari; - medii; - mici. Impartirea riscurilor pe cele trei nivele se va realiza in functie de factorii de risc luati in analiza si importanta acestora. In acest sens, la impartirea riscurilor in mari, medii si mici, se vor. ITM Alba: AMENZI de peste 13.000 de lei și zeci de avertismente, în perioada 22-25 iunie 2021. Ce deficiențe au găsit inspectorii Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în [

C.N.E.H. - superioritatea la superlativ

Când sunt atâtea șanse de a parcurge lucruri interesante, nu am timp de pierdut. Dar, la solicitarea unor ziariști pe care-i prețuiesc, răspund, în limita spațiului, la trei întrebări privind proiectul România educată: Rezolvă ceva? Conține ceva nou? Cine va beneficia? Unii cunoscători au arătat că proiectul denotă amatorism și lipsa culturii - chiar în.. Registrul riscurilor. RAPORT 2014 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2015 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2016 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2017 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. REGISTRUL RISCURILOR - 2012. REGISTRUL RISCURILOR - 2013. REGISTRUL RISCURILOR - 2014. REGISTRUL RISCURILOR - 2015 în învățământul secundar (gimnaziu/liceu) înscrişi în Registrul ARACIP Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Bucureşti Educaţie pentru sănătate - Modulul 2 - Managementul riscurilor de corupție în educați Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricarei persoane declarante informatii referitoare la creditele restante pe ultimii sapte ani, evidentiate in Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de aceasta in luna respectiva, utilizand formularul Situatia creditelor restante

SCIM Invatamant Sistem de control intern managerial cf

- Norma BNR nr. 18/05.09.2006 privind organizarea și controlul intern, administrarea riscurilor semnifi­cative, precum și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare evaluarea riscurilor profesionale n activitatea de fabricare a ferestrelor i uilor termopan, dumitru cheregi 287 riscurile i factorii de risc n securitatea privat, ioan bala, simona bulzan 297 impactul evalurii riscurilor asupra activitii de foraj gaze naturale la s.c. foraj sonde s.a. din trgu mure, alin macovei 307 evaluarea riscurilor. Planificarea controalelor în baza analizei riscurilor Obiectiv: Reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului înconjurător prin acţiuni de control asupra activităţii de întreprinzător Registrul intern Trimestrială Numărul de incidente produse 2) Elevii nu au dreptul sa faca schimbari în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrari scrise, grupa de serviciu va fi înlocuita în bloc de o grupa din alta clasa stabilita de profesorii de servici pe liceu si consemnata în registrul serviciului pe liceu. Art.109. Sarcinile elevilor de serviciu pe scoala. Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala, prima sedinta având loc marti, la sediul MAI, si a fost

Managementul riscurilor in Institutiile Publice - Adriana

Proiectul Educația îți dă valoare!, derulat de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Fetesti impreuna cu Junior Achievement România în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale, contribuie la prevenirea abandonului școlar la nivel național și la dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor. Pe parcursul Săptămânii Altfel (7-11 aprilie 2014), elevii (de gimnaziu și. Guvernul simplifică înregistrarea firmelor la Registrul Comerţului. De Radu Nistor , Joi, 02 august 2012, 12:56. eliminarea timpilor alocaţi pentru calcularea, la ghişeu, a contravalorii serviciilor prestate; actualmente stabilirea exactă a taxelor şi tarifelor fiind realizată numai prin întocmirea notelor de calcul, achitarea fiind. 5 Registrul de evidenţă a termenelor de judecată la instanţele judecătoreşti. 15 ani 6 Registrul de evidenţă a cauzelor. 15 ani 7 Documentaţia privind exproprierile. P 8 Procese-verbale de şedinţă ale Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Relaţii Internaţionale. P B. Compartimentul Administraţi 1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor, registrul procedurilor68. 2. Audit intern70. 3.Etică și conduită70. 4. Protecția informațiilor clasificate70. 5. Prevenirea și combaterea corupției72. 6. Asigurarea protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date73. VI

Registrul Auto Român transmite că angajaţii instituţiei nu vor lucra cu publicul vineri, 2 decembrie, însă vor avea program prelungit în perioada 12-14 decembrie. În zilele de luni 12, marți 13 și miercuri 14 decembrie 2016 Registrul Auto Român va avea program prelungit cu două ore, adică până la 18.30. Astfel, clienții își pot face [ 43. - (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate este prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament intern. (2) Derogarile individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea Angajatorului FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ Conform art. 12 din Legea 162/2017, ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari, iar conform art. 50 din Legea 162/2017, ASPAAS are responsabilitate finală privind această activitate. ASPAAS se asigură că auditorii statutari au obligaţia de a participa l hcl 60 din 26 martie 2019 indicatori proiect liceu smis 118170. planul analiza si acoperire a riscurilor. hcl 59 din 14 martie 2019 rectificare bvc provizoriu 2019. hcl 58 din 14 martie 2019 modificare indicatori proiectare bransare utilitati locuinte sociale, str a.i.cuza. hcl 57 din 14 martie 2019 modificare hcl norma de hrana politia local 3245/14.12.2020, privind constituirea la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, a comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial şi a nominalizării responsabilului cu registrul riscurilor, pentru anul. Plan operational 2017-2018. DOMENIUL FUNCTIONAL: 1. DEZVOLTAREA CURRICULARA. O.1- Aplicarea curriculum-ului national si cresterea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare. O.2- Elaborarea si personalizarea ofertei educationale in functie de nevoile specifice LTGC