Home

Strategii de evaluare

Strategii.Caracteristici. Rolul evaluării. - evaluare scolar

 1. Strategii de evaluare A stabili o strategie de evaluare în învăţământ înseamnă a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metodă şi mijloace; verificarea trebuie să se efectueze continuu şi sistematic pentru a stabili volumul şi calitatea cunoştintelor dobândite de elevi şi pentru a-i obişnui să-şi îndeplinească la timp.
 2. In functie de obiectivele educationale urmarite, se folosesc strategii de evaluare variate, care imbina evaluarea continua cu utilizarea diferitelor forme de testare, fiind judicios echilibrate. Folosirea echilibrata a strategiilor de evaluare, impune, la randul ei, diversificarea tehnicilor si a instrumentelor de evaluare: - autoevaluarea
 3. Conceptul de strategie de evaluare reflecta tendina de extindere a aciunilor evaluative: de la verificarile traditionale, la evaluarea proceselor si conditiilor de desfasurare a activitii didactice, a situatiilor de instruire/învatare. 2.Metode de evaluare scrisa: extemporal, tezaă, test, chestionar, eseu, referat, temăa pentruă acasăa.
 4. Diversitatea situaţiilor didactice şi a obiectivelor evaluării presupune conceperea şi aplicarea unor strategii / tipuri de evaluare diferite, deci fixarea formei de evaluare, a metodelor şi mijloacelor de evaluare, a valorificării informaţiilor obţinute, prezentând pentru început succint tipurile de evaluare. Tipurile şi formele de.
 5. Strategii, metode şi tehnici de evaluare a textului liric (II) Metodele complementare de evaluare au un potenţial formativ ridicat şi permit o mai bună individualizare a actului educaţional, oferind elevilor posibilitatea de a demonstra că dispun de priceperi, deprinderi şi abilităţi de a opera cu ansamblul de cunoştinţe asimila

Metode, tehnici, instrumente de evaluare În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite , se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină evaluarea continuă, cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să fie judicios echilibrate , păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele. STRATEGII DE EVALUARE UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR . 8 decembrie 2019, 17:34. 0 stele | 0 review-uri. Am ales această temă din dorinţa de a-mi îmbogăţi experienţa despre rolul evaluării în îmbunătăţirea rezultatelor preşcolarilor în ciclul preşcola 5. Strategii de evaluare. Profesorul schimbă frecvența, scopul și nivelul cognitiv al evaluării (ex. acordarea feedback-ului imediat și exploratoriu, utilizarea testelor diagnostice, formative, retestarea). 6. Strategii pe bază de anchetă. Profesorii utilizează instrucțiuni centrate pe elevi ce sun Procedura de evaluare se face de obicei anual, de catre managerii de resurse umane, insa se poate face si semianual sau trimestrial, de catre managerii de departament, pentru a putea identifica punctele forte si cele mai putin performante, in vederea imbunatatirii modului de lucru si a productivitatii CRITERII STRATEGII DIDACTICE STRATEGII DIDACTICE TRADIŢIONALE CENTRATE PE ELEV Modalităţi de Măsurare şi aprecierea cunoştinţelor ( Măsurarea şi aprecierea evaluare ce ştie elevul) capacităţilor ( ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie) Accent pe aspectul cantitativ (cât de Accent pe elementele de ordin multă informaţie.

3.5. METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili: să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare; să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc.; să argumenteze rolul metodelor. A evalua înseamnă a examina gradul corespondentei dintre un ansamblu de informații şi un ansamblu de criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii. (J.M. De Ketele, 1982) Evaluarea şcolară poate avea un caracter exhaustiv şi pertinent în condițiile în care este percepută ca un mijloc în slujba progresului elevului, şi nu un scop [

Strategii de evaluare Reamintim c a lambda-termenii sunt arbori generat, i de urm atoarea gramatic a: t::= x xeste un identi cator j tt lambda aplicat, ie j x:t lambda abstract, ie: ^In lambda-calcul, exist a o singur a regul a care modeleaz a un pas de calcul, regul a care se numes, te beta-reducere. Regula de -reducere este urm atoarea: ( x:t. Strategii pentru autoevaluare. Articolul definește autoevaluarea în procesul de învățare, privit ca o modalitate de evaluare cu largi valenţe formative. Se subliniază rolul acesteia și sunt prezentate strategiile pentru autoevaluare. O modalitate de evaluare cu largi valenţe formative o constituie autoevaluarea elevilor Strategii de evaluare didactică, resurse umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.);, procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare.

Consumul mare de timp necesar pentru elaborarea instrumentelor de evaluare şi evaluarea propriu-zisă constituie principala dificultate la utilizarea acestei strategii de evaluare. Aceste cinci strategii de evaluare reprezintă strategiile de bază utilizate în şcoală. Diferenţierea dintre ele nu este absolută Strategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la limba străină. 1. CURRICULUM NAȚIONAL ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE DISCIPLINA LIMBA STRĂINĂ clasele a V-a - a IX-a, a X-a - a XII-a 2019. 2 Mai jos sunt patru strategii de evaluare pe care eu le-am testat atât în clasa digitală cât și în cea fizică. Deși fiecare materie și lecție are nevoi de evaluare unice, cred că profesorii vor fi capabili să găsească ceva util din această mică listă, , care să funcționeze pentru e,i fie că predau în formatul față-în. 1.3. Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de predare, învăţare, evaluare: concept, elemente componente, factori/variabile, clasificare, etape de elaborare a unei strategii eficiente.. 15

STRATEGII DE EVALUARE a rezultatelor scolar

 1. ării preşcolarilor devine tot mai mult o problemă de însemnătate a pedagogiei contemporane.în ansamblul problematicii pe care o generează acţiunea de evaluare a rezultatelor preşcolare, aprecierea.
 2. Strategii de invatare, pentru stilurile de invatare, Cel mai important lucru in invatare este ca tu sa intelegi ceea ce inveti! Cand inveti informatiile noi se adauga informatiilor pe care deja le detii, si vei putea sa le manevrezi in activitatile care le solicita. E foarte important ca atunci cand inveti sa gandesti critic. Atunci cand gandim critic, formulam o serie de intrebari la adresa.
 3. mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor. Proiectând şi realizând activităţi de predare-învăţare-evaluare bazate pe strategii didactice 1. Why interactive strategies? The imperative of quality in education oblige
 4. STRATEGII COMPLEMENTARE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CANDIDAT: ARGHIRE IULIA Este acela de a asigura succesul strategiilor complementare de evaluare utilizate. Scopul lucrării SCOPUL LUCRĂRII Argument ARGUMENT În realizarea lucrării pe care o voi demara , am plecat de la V
 5. Strategii de creștere a atractivității învățării în mediul online. Cu toții dorim ca elevii noștri să învețe bine, adică să rețină informațiile pe termen lung și să le poată folosi în diferite contexte pentru a rezolva probleme. • Lecţia de evaluare Obiectiv: diagnoză, feedback Variante ale lecţiei de evaluare.

Metode si strategii de evaluare by Barbu Oana - Prez

 1. PEDb și Pedonline conțin pe lângă alte scale și instrumente de evaluare a strategiilor de învățare, pe când SMALSI evaluează exclusiv aceste strategii (10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare, 7 dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar 3 vizează punctele sale slabe)
 2. beneficieze de instrumente puternice în procesul de învăţământ. Fig 1.1. Aplicaţii Google - shorturl.at/xBMV5G Suite For Education este o suită de instrumente de bună calitate pentru procesul educaţional oferind opţiuni pentru predare-învăţare-evaluare. Platforma este conceput
 3. 2. Strategii de rezolvare a problemelor O definitie simplista a notiunii de strategie de rezolvare de probleme este cea data de Gagne [4]: un ansamblu de reguli de selectare si combinare a regulilor extrase din volumul de cunostinte. Strategia stabileste in acelasi timp si ordinea de prioritate a folosirii acestora, precum s

Strategii, metode şi tehnici de evaluare a textului liric

 1. Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii: - evaluare realizata in circumstante obisnuite, bazata pe observarea activitatii elevilor; - evaluare specifica, realizata in conditii special create ce presupune elaborarea si aplicarea unor probe, partenerii angajati in proces fiind constienti de importanta.
 2. Dezvoltarea unor strategii de parteneriat calitativ 1. Stabilirea de parteneriate cu agenţi economici în vederea efectuării instruirii practice comasate; 2. Stabilirea de parteneriate şcoală-comunitate locală. 3. Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte cu finanţare europeană sau MECTS (Socrates -Comenius, Leonardo, POS-DRU); 4
 3. Acest proiect trateaza Evaluarea si Strategii de Evaluare. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Savu Cristescu Maria Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti.
 4. Posts about Strategii de evaluare written by creeracord. E ultima zi de toamnă și afară ninge feeric. E Sf. Andrei - încă o binemeritată zi de odihnă pentru profesori

Titlul cursului: Strategii de instruire și metode de evaluare adecvate cerințelor educaționale speciale Scopul programului de formare: Eficientizarea asistenței psihopedagogice a elevilor cu CES prin implementarea metodelor moderne de predare și evaluare a progresului școlar adaptate nevoilor acestora. Număr ore de formare: 60 Număr credite: 1 Activitatea de evaluare didactică reprezintă o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică sistematică în sala de clasă; • evaluarea didactică trebuie să se realizeze prin valorificarea unor strategii de evaluare flexibile, respectiv a unor metode, tehnici şi procedee de evaluare diverse, adecvate contextelor.

Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea

STRATEGII DE EVALUARE ÎN ONLINE Prof. lb. franceză Cristina Elena Grosu Evaluarea cunoștințelor elevilor este o componentă esențială a predării și a învățării eficiente, chiar dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o școală nouă, anume aceea din mediul online Strategii de evaluare April 17, 2019. 2 Reamintim c a lambda-termenii sunt arbori generat, i de urm atoarea gramatic a: t::= x xeste un identi cator j tt lambda aplicat, ie j x:t lambda abstract, ie: ^In lambda-calcul, exist a o singur a regul a care modeleaz a un pas de calcul, regul Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare (SMALSI) Scop. Identificarea unor strategii de învățare insuficient dezvoltate. Identificarea motivației școlare reduse. Evaluarea elevilor cu dizabilităţi (tulburări de învăţare, ADHD, tulburări emoţionale) Grup țintă. Copii, adolescenți cu vârste cuprinse între 8-18 ani Metodele de evaluare alternative sau moderne indică faptul ca acestea s-au impus în practica şcolară în ultimii ani şi că se utilizează ori în locul, fie simultan ori în completarea celor tradiţionale. Utilizarea metodelor alternative de evaluare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind. Evaluare de mediu pentru strategii/planuri/programe * ALTE DOCUMENTE STRATEGICE PLANURI / PROGRAME POT FI CONSULTATE IN JOSUL PAGINII *** [28.04.2017] Vezi prima varianta a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor [2015-09-01]Programul Operațional Regional 2014 - 202

• strategii de evaluare. (2000, p. 95) Recent Discussions . Metoda conversatiei euristice avantaje si dezavantaje . Conversaţia euristică trezeşte mai mult interesul elevilor, datorită stimulării gândirii acestora. Elevul, aflat într-un dialog deschis cu profesorul, poate formula întrebări, poate răspunde la întrebări, îşi. Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educației; Strategii, Planuri, Rapoarte ale Școlii Episcop Ioan Mețianu din Arad. Plan de dezvoltare instituțională Școala Ioan Mețianu din Arad, structură integrantă a UAV, 2021-2025. Distribuie: Prezentar Când vorbesc de strategii de predare-învăţare-evaluare pentru perioada suspendării cursurilor la clasa a V - a, mă refer la: metodele utilizate pe parcursul a trei luni de zile pe platforma Zoom (Ciorchinele adaptat disciplinei Biologie, în mod special, împreună cu Demonstraţia ilustrativă, Observarea independentă, Diagrama Venn.

Strategii De Evaluare Utilizate În Învăţământul Preşcolar

Evaluarea performantelor: criterii, avantaje, pasi de urma

STRATEGII DE EVALUARE Roata aleatoare. de Sandudaniela. Mijloace de transport - evaluare Chestionar. de Popescugeanina. Fișă de evaluare Chestionar. de Anghelutaanamar. Test de evaluare Chestionar. de Bolovan. Activitate de evaluare Avion. de George71. Test de evaluare. Chestionar. de Cornel9 Evaluarea Națională 2019: Greșelile cele mai frecvente la examenul de română și strategii de evitare a lor - sfaturi de la profesoara Ecaterina Stanca, de la Colegiul Tudor Vianu. Ioana Nicolescu 16 iunie 2019; 3 - 7 iunie 2019 Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională 201 Descriere Produs. CERQ (Chestionar de evaluare a copingului cognitiv-emoțional) este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv-emoțional, pe care o persoană le folosește după ce a trăit anumite evenimente sau situații negative 2020 Aprilie Strategii de optimizare a activităților didactice derulate online. Transferul în mediul online al cursurilor și seminariilor care au fost predate în mod tradițional față în față poate fi provocator și, în același timp copleșitor pentru mulți dintre noi. Indiferent însă de modalitatea de livrare a unui conținut.

Tema nr. 2 Metode, tehnici și instrumente de evaluare ..

Plan de evaluare. on: mai 11, 2016 In: Cadru strategic. Listare Email. Planul de evaluare pentru PO CA 2014-2020 ( varianta revizuită septembrie 2018) - click aici. Planul de evaluare pentru PO CA 2014-2020 (varianta revizuită 2017) - click aici. Planul de evaluare pentru PO CA 2014 - 2020 - click aici. Previous strategii de instruire Și metode de evaluare - ces Titlul cursului: Strategii de instruire și metode de evaluare adecvate cerințelor educaționale speciale Scopul programului de formare: Eficientizarea asistenței psihopedagogice a elevilo

3.5. Metode, Tehnici Şi Instrumente Moderne De Evaluar

 1. PDF | On Dec 1, 2009, Ianovici Nicoleta and others published Metode didactice in predare, invatare si evaluare la Biologie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 2. Strategii de evaluare Aceste strategii reprezintă o aplicare a exigenţelor proiectării strategiilor asupra proiectării instrumentelor de evaluare şi a tipului acestora. În principiu.
 3. Tabel 2.1 Evaluarea strategiilor neinformate de căutare a soluţiilor Caracteristică Pe nivel (Breadth-first) În adâncime (Depth-first) Bidirectional ă Timp r k r m r k/2 Memorie r k b*m r k/2 Optimalitate DA DA DA Competitudine DA DA DA 2.3.4 Strategii euristice Reprezint ă strategii tentative de c ă utare care utilizeaz ă informaţii.

Strategii de evaluare - „Un contract pedagogi

Strategii pentru autoevaluare Didactic

Corina Zagaievschi. STRATEGII DE EVALUARE. 1 Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang Catedra tiine ale Educaiei. Corina Zagaievschi. STRATEGII DE EVALUARE. Note de curs. Chiinu, 2016. 2 CZU 37.091 Z 15 Aprobat pentru editare de Senatul Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang. Recenzeni: Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat n pedagogie, profesor universitar, efa catedrei tiine ale. STRATEGII DE EVALUARE. analiz comparativ ntre evaluare iniial, sumativ i formativ Nr. crt. Parametri modul n care se integreaz n desfurarea procesului didactic scopul urmrit. Evaluare iniial realizat la nceputul demersurilor instructiveducative, pentru a stabili nivelul la care se situeaz elevii; identific nivelul achiziiilor iniiale ale elevilor n termeni de cunotine, competene i abiliti, n. didactic, sunt semnalate următoarele strategii de evaluare: a) Evaluarea iniţială, care se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelu

Strategii de evaluare utilizate in invatamantul prescolar - Anisoara Burca.pdf - Strategii de evaluare utilizate in invatamantul prescolar - Anisoara Burca 19.6 STRATEGII ALTERNATIVE DE EVALUARE LA MATEMATICĂ Prof. Constantinescu Dragoş Colegiul National Al. Lahovari , Rm. Valcea Evaluarea reprezintă un proces continuu şi de durată putându-se face la începutul programului de instruire, pe parcursul acesteia sau la finalul său. Ea trebuie să asigur Actul evaluativ se realizează în prezent atât prin strategii tradiţionale de evaluare - probe orale, scrise, practice, teme în clasă şi pentru acasă - dar şi prin instrumente moderne de evaluare: autoevaluarea, observarea sistematică, investigaţia, proiectul, referatul, portofoliul Tehnici de evaluare, strategii de lucru la clasele a II-a. * Învățătorii brăileni din Cercul pedagogic nr. 12 s-au reunit la Școala Vasile Alecsandri, moderator Safta Constantin. Cercurile pedagogice pot fi extrem de plăcute și instructive, atunci cînd participanții și în special colegii incluși în programul de prezentare. Strategii de esantionare cantitativa in procesul de evaluare a programelor Autori Stefan COJOCARU. Editura. Lumen, 2007. Cod 1584-5397-19-7 Dimensiuni pp. 115-127, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, Vol. 19/2007. Abstract: These papers describe various probabilistic sampling strategies used in program evaluation

Fișă de analiză a lecției by Rosco Natalia - Issuu

Strategii de evaluare didactică, resurse umane (profesori

Strategii de evaluare: evaluarea iniţială, evaluarea continuă, evaluarea finală 7. Condiţiile tehnice ale evaluării: obiectivitate, fidelitate, validitate 2.1. Aprecierea rezultatelor şcolare: Criterii de apreciere. Sisteme de apreciere. Distorsiuni în apreciere 5. Forme de evaluare: examinările, examenele şi testările naţionale 8 Utilizarea unor strategii alternative de evaluare pentru modulul Efectuarea analizelor specifice in industria alimentara Scrie o recenzie 290,00 lei--- Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naţionale, produsele alimentare fiind de importanţă strategică. Producerea alimentelor se realizează în. Strategii integrative de evaluare si interventie in tulburarea de stress postraumatic DRAGI COLEGI, Vă invităm să aplicaţi pentru tabara psihoterapeutică organizată de Institutul Român de Psihoterapie Integrativă la Caciulata în perioada 24-27mai 2012 Etichetă: strategii de evaluare şi notare Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, PREZENTARE DE CARTE Teoria şi metodologia evaluării. Publicat de 20/03/2011 15/08/2017 de bibliotecacentrala. Cucoş, Constantin. Teoria şi metodologia evaluării / Constantin Cucoş. - Iaşi: Polirom, 2008. - 265 p Descriere - Strategii de evaluare utilizate in invatamantul prescolar Fundamentarea stiintifica si perfectionarea actului pedagogic al examinarii prescolarilor devine tot mai mult o problema de insemnatate a pedagogiei contemporane .In ansamblul problematicii pe care o genereaza actiunea de evaluare a rezultatelor prescolare, aprecierea acestora reprezinta un demers avand o importanta.

Corpuri Geometrice pentru evaluare nationala - SintezaPPT - STRATEGII DE PERFORMARE A CITIT-SCRISULUI PowerPointPurtător de cuvânt – Instituția Prefectului

Metode si tehnici de evaluare - proiecte

Profita acum de ofera speciala pentru Intre traditionalism si modernism - strategii de evaluare pentru copii ( 5-7 ani) de pe Librariadelfin.ro. Mii de carti la oferte speciale. Contact: 0736.36.12.10 / 021.795.75.2 Strategii si Metode de Evaluare. Previzualizare referat: Extras din referat: Diversitate situatiilor didactice, precum si multitudinea de obiective ale evaluarii presupun conceperea si aplicarea unor strategii diferite. In The International Encyclopedia of Curriculum gasim urmatoarea clasificare: o Modele traditionale,standard. · Strategii evaluativ- stimulative (prin combinarea metodelor specifice de verificare-observare, chestionare orală, lucrări scrise sau practice, țeste docimologice, examene, de măsurare și notare a rezultatelor, de interpretate și apreciere calitativă, de ameliorare, de stimulare)( Massari, G. 2013, Teoria și Metodologia Instruirii) Cumpara Strategii de evaluare utilizate in invatamantul prescolar - Anisoara Burca pe Libris. Transport gratuit >90 lei si livrare rapida. 30 de zile retur 13.STRATEGII DE INSTRUIRE Irina Maciuc 13.1.Clasificare, condiţii de realizare Construirea strategiilor de instruire se face pornind de la politica educatiei, de la nevoile de instruire ale elevilor si de dezvoltare profesionala ale profesorului, iar aplicarea lor are un contex

Strategii și tehnici de evaluare a rezultatelor școlare la

Trăsăturile de personalitate; evaluare standardizată și tipuri de scale. 3.2. Modelul Big Five în evaluarea trăsăturilor de personalitate. 3.3. Acuratețea în evaluarea psihologică și strategii de control 3. a. Auto-evaluare & feedback 3. b. Aplicații practice/ temă de capitol! ! ! 3. c. Resurse suplimentar Elaborarea unei strategii de evaluare este obligatorie, indiferent de mediul în care are loc procesul educational. Strategia de evaluare reprezintă un ansamblu de decizii operaționale și articulate, asumate de profesorul evaluator cu referire la STRATEGII DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE A ELEVILOR. 2.1. Definiţii şi clasificare. 2.2. Tipuri de rezultate şcolare. 2.3. Metode tradiţionale de verificare a rezultatelor şcolare. 2.4. Metode de evaluare interactivă. CAPITOLUL III. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ACHIZIŢIILOR DE BAZĂ LA ELEVI PRIN DIVERSIFICAREA STRATEGIILOR DE EVALUARE. Despre Strategia Națională Anticorupție. Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, este rezultatul unui îndelungat proces de consultare și a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015

4 Strategii de evaluare pentru învățarea la distanță și

Sub coordonarea domnului Viorel Agheană, lector universitar doctor în cadrul Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specialist în domeniul psihopedagogiei speciale, o grupă formată din 35 de profesori care predau la Școala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea a finalizat programul de formare Strategii moderne de evaluare și intervenție. A. Defini ți conceptul de evaluare . 2 puncte B. Preciza ți cinci strategii de evaluare. 5 puncte C. Descrie ți dou ă strategii de evaluare, la alegere. 4 puncte D. Men ționa ți dou ă avantaje și dou ă dezavantaje ale utiliz ării strategiilor de evaluare descrise la punctul anterior. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte

Fise de colorat cu anotimpul toamnafise de desenat cu peisaje si alte obiecteSet instrumente copii_dizabilitati

Acest gen de atmosfera ii taie din motivatia copilului de a invata. Este recomandat ca aceasta atitudine sa fie inlocuita de una constructiva, prin gasirea unor solutii impreuna cu cei mici. Daca iti suna cunoscute situatiile de mai sus, atunci este cazul sa incepi sa aplici aceste 5 strategii pentru dezvoltarea motivatiei scolare a copilului tau sunt strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă. În anul 2011 a fost realizată o evaluare mid-term, urmată de un studiu de impact în anul 2015. Noul ciclu începe în 2014 şi se întinde până în 2020. Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-202 Strategii creative - pun acccentul pe capacitatea de reflecţie, sinteză, evaluare critică, creaţie. Învăţarea prin descoperire se poate realiza prin intermediul strategiilor euristice şi în funcţie de nuanţ